Scheijgrond.com

Ik Google mijzelf

Wow lang geleden

Update

Tot zover het idee dat ik regelmatig ga bloggen zodat ik mijzelf terug kan zoeken. Het is niet zo dat ik in de tussentijd niets heb geleerd, maar dat heb ik niet allemaal opgeschreven. Na de vakantie is kennelijk een moment met wat nieuwe energie en bezinning. Eerst begonnen met een update van de omgeving en de verschillende Pelican plugins.

Plugin in gebruik genomen die de code voorbeelden kan highlighten incl regelnummers gebruik hiervoor de !#csharp denk hierbij aan het inspringen.

Voorbeeld

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
HostFactory.Run(x =>
{
 //Set de naam en de displaynaam van de service
 x.SetServiceName("Naam van de Service");
 x.SetDisplayName("Welke naam wordt getoond"); 
 x.SetDescription("Omschrijving van de service");
 x.StartAutomaticallyDelayed(); // Start de service automatisch maar met vertraging
 x.EnableServiceRecovery(r =>
 {
   //Welke acties moeten uitgevoerd worden als de service faalt
   r.RestartService(0); //Bij de eerste fout meteen opnieuw starten.
   r.RestartService(1); //Bij de tweede fout, wacht 1 minuut en dan opnieuw starten
   r.RestartService(2); //Blijf proberen opnieuw de service te starten maar wacht 2 min.
   r.SetResetPeriod(1); //Reset de teller iedere dag
 });
 //Vastleggen van de service dependency
 x.DependsOn("ServiceToDependOn");
 //Class welke gestart moet worden
 x.Service<ServiceHostStartup>();
});

RabbitMQ en ordered messages met multiple consumers

Ondertussen ook geleerd over RabbitMQ en de Hash Exchange Type waarbij het mogelijk is om op basis van een bericht property meerdere consumers van een Topic toch berichten in volgorde te laten consumeren. https://medium.com/batc/rabbitmq-message-ordering-on-multiple-consumers-6f484858f589. Dit moet ik eerst nog eens testen voor ik het in gebruik ga nemen.

Azure API Management

Indien er gebruik gemaakt wordt van een custom domain in API management en een application gateway let dan op met de settings in de application gateway. Hier is het mogelijk om de host aan te passen voordat het bericht doorgestuurd wordt naar API management, dit is niet nodig (of moet juist geconfigureerd zijn).

De developer portal van API management gebruikt API management zelf als CMS systeem. Dus bij het opnieuw aanmaken van API management kan de volledige inhoud verloren gaan tenzij deze geexporteerd is. Hierover later meer.